::Link วาไรตี้ ::วารสารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์


                              
 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
: : : : : วิสัยทัศน์กรมตรวจบัญชี พ.ศ.2566-2570 : : : : :
 
 
 
 
"ตรวจสอบบัญชี และส่งเสริมการทำบัญชี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใส แก่สหกรณ์และเกษตรกร"

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
  ของทางราชการ พ.ศ.2558 โดยมีคู่มือบริการประชาชน จำนวน 2 คู่มือดังนี้
    * คู่มือการพิจารณาอนุมัติงบดุลสหกรณ์ กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม รายละเอียด...
    * คู่มือการพิจารณาอนุมัติงบดุลกลุ่มเกษตรกร กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม รายละะเอียด...

  สตส.ปราจีนบุรี ร่วมรับฟังการมอบนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (13/09/2566)
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 นางอรทัย กกกลาง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับฟังการมอบนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ZoomMeeting โดยร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ......
  สตส.ปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จ.ปราจีนบุรี (13/09/2566)
วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 07.30 น. นางอรทัย กกกลาง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จ.ปราจีนบุรี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี ฯลฯ ...
  สตส.ปราจีนบุรี จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนกันยายน 2566 (06/09/2566)
วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 นางอรทัย กกกลาง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมสำนักงานฯประจำเดือนกันยายน 2566 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน รับทราบปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายและตามแผนงานที่กำหนด ทั้งแจ้งข่าวสารงานต่างๆ ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ ..
  สตส.ปราจีนบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรโคกปีบ จำกัด (27/08/2566)
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 นางอรทัย กกกลาง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางสาวรินลดา เพ็ชรสำแดง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรโคกปีบ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์....
  สตส.ปราจีนบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรนาดี จำกัด (26/08/2566)
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นางอรทัย กกกลาง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางสาวอัสมา สุนทรสรรค์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรนาดี จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน...
  สตท.2 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.2 (23/08/2566)
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางอรทัย กกกลาง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรีร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.2 ครั้งที่ 12/2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน วางแผนการขับเคลื่อนงานสอบบัญชี ปี 2566 พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ROADMAP 66) ....
อ่านทั้งหมด     
 
 
 
 
 
 
    1     2     3  

 

 

 

นางพิมพา อนันต์กีรติการ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
สตท.2

 
    

 

 

 

 

         
   

 

 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
57/1 หมู่ 4 ตำบลบ้านพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  25230
โทรศัพท์ 037 454 077 โทรสาร 037 454 079
E-mail : cadpc@cad.go.th                                                                                                      
 
 
การแสดงผลหน้าเว็บไซด์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Mozilla Firefox และ Microsoft edge ความละเอียดหน้าจอ 1680 × 1050  Pixel