::Link วาไรตี้ ::วารสารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์


                              
 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
: : : : : วิสัยทัศน์กรมตรวจบัญชี พ.ศ.2566-2570 : : : : :
 
 
 
 
"ตรวจสอบบัญชี และส่งเสริมการทำบัญชี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใส แก่สหกรณ์และเกษตรกร"

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
  ของทางราชการ พ.ศ.2558 โดยมีคู่มือบริการประชาชน จำนวน 2 คู่มือดังนี้
    * คู่มือการพิจารณาอนุมัติงบดุลสหกรณ์ กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม รายละเอียด...
    * คู่มือการพิจารณาอนุมัติงบดุลกลุ่มเกษตรกร กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม รายละะเอียด...

  สตส.ปราจีนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (17/07/2567)
วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 นางอรทัย กกกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางสาวอัสมา สุนทรสรรค์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ....
  สตส.ปราจีนบุรี เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” (17/07/2567)
เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 น. นางอรทัย กกกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2567 ฯลฯ
  สตส.ปราจีนบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันประสูติพระเจ้ารวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (13/07/2567)
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 นางอรทัย กกกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันประสูติพระเจ้ารวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
  สตส.ปราจีนบุรี จัดโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (11/07/2567)
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี โดย นางอรทัย กกกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (11/07/2567)
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 นางอรทัย กกกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางสาวจิตรลดา ศิริวัฒน์ภัทรา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยทำความสะอาดจัดเก็บขยะ ใบไม้แห้ง บริเวณโดยรอบสวนสาธารณะลายพระหัตถ์ เพื่อฝึกฝนวินัยให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมส่วนรวม ปลูกจิตสำนึกในด้านการรักษาความสะอาด...
  สตส.ปราจีนบุรี ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (08/07/2567)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี โดย นางอรทัย กกกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางสาวจิตรลดา ศิริวัฒน์ภัทรา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
อ่านทั้งหมด     
 
 
 
 
 
 

 

 

นางสาวเอื้ออารีย์ จิตต์ตรง
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
สตท.2
 
 
    

 

 

 

 

         
   

 

 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
57/1 หมู่ 4 ตำบลบ้านพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  25230
โทรศัพท์ 037 454 077 โทรสาร 037 454 079
E-mail : cadpc@cad.go.th                                                                                                      
 
 
การแสดงผลหน้าเว็บไซด์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Mozilla Firefox และ Microsoft edge ความละเอียดหน้าจอ 1680 × 1050  Pixel